Meny Lukk

Bruk av båt i ferskvann oppankring

Bruk av båt i ferskvann

Bruk av båt uten motor i ferskvann er en allemannsrett. Normalt er båt med motor også tillatt, dersom ikke grunneieren forbyr det. Motorferdselloven gir imidlertid klare begrensninger. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å kjøre motorbåt på vann som er mindre enn to kvadratkilometer.
Du kan ikke bruke en privat brygge uten å ha hentet inn grunneierens tillatelse. Reglene for å dra båten opp i utmark for kortere tid er den samme som når du ferdes på sjøen. Det samme gjelder for bruk av ringer og andre fortøyningsanordninger i land.

Ovenstående er tekst hentet fra Miljøverndirektoratets nettsider, og når det gjelder båt på sjøen og oppankring sier regelverket: «På sjøen kan du bruke både robåt, seilbåt og motorbåt. Dette er en allemannsrett. For kortere tid, inntil 24 timer, kan du dra båten opp på strandstrekning i utmark, men du må avtale med grunneieren, dersom du ønsker å ha båten fortøyd over tid. «

Fra styret i Hytteforeningen har en prøvd å få til muligheten av en fast plass for oppankring av kanoer ved Søre Økteren, men så langt ikke oppnådd positiv tilbakemelding. Styret er kjent med at flere hytteeiere har kano, og ønsker muligheten til å ha denne oppankret ved vannkanten over kortere tid.
Med henvisning til allemannsretten og regelverket har en dog retten til – inntil 24 timer – å kunne dra opp båten på strandstrekning i utmark.

Her er linken til Miljøverndirektoratets nettside:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Friluftsliv/Allemannsretten/Aktiviteter-og-allemannsretten/Med-bat-/

 

Båtplass-IMGL9334