Meny Lukk

Årsmøte i Borgegrend Løypelag

Årsmøte i Løypelaget ble avholdt for en tid tilbake, fredag 8. mai 2015. Møtet ble avholdt i lavvoen til Borgegrend Jaktlag – for øvrig en lavvo med størrelse og utforming en det ut over det normale.
Til årsmøtet var invitert representanter fra hytteforeninger/hytteområder m.fl. Elvestrand Hytteforening er forholdsvis ny, og møtte, det samme med representant fra Brattlid hytteområde. Sloko og Steinset var med, og de enkelte løypekjørere representerer også sine områder.
Erfaringer og oppsummering fra siste vinters løypekjøring ble naturlig nok drøftet; store utfordringer spesielt tidlig på vinteren som følge av vær og snøforhold. Kommentarer for øvrig i protokollen fra årsmøtet. Utbedring og evt nye løypetraseer ble drøftet, og det ble vedtatt å se nærmere på muligheter med en forbindelse mellom løypene til Lemortjern og Brattlid, og likeledes en fast oppkjørt trase mellom Lisethbekken og Repeset.
Rydding av stier ble også drøftet, og det anmodes at de enkelte hytteforeninger/hytteområder står for dette. Her er det også mulig å hente inn noen kroner da kommunen hvert år gir bidrag til nettopp rydding av stier.
Til styret i Løypelaget ble Halvor Haug gjenvalgt som leder, og som styremedlemmer Bjørn Bergerud og Hans R. Bakken. Bente Molin Kongsgård ble valgt som varamedlem.

Borgegrend Løypelag protokoll årsmøte 8.5.2015

Borgegrend-Løypelag-2015-1_900x600_IMGL8284 Borgegrend-Løypelag-2015-2_900x600-lavvu-IMGL8288