Meny Lukk

STEINSETVEGEN BLIR GRYTEBEKKVEGEN – OG STEINSETVEGEN FORBLIR STEINSETVEGEN – TROLLSTIEN BLIR STEINSETLIE

Litt forvirrende kanskje?
Nore og Uvdal kommune har det siste året utarbeidet forslag til vegnavn i hele kommunen. Første utkast var deler av kommunen, hvor det var frist 15.12.2014 til å komme med kommentarer. Navnet «Steinsetvegen» var foreslått på en hytteveg på Steinset i Wetterhusgrend. Både fra vår hytteforening og privatpersoner ble sendt inn kommentarer på at dette navnet burde forbeholdes navnet på «vår» veg fra Endreskard/ Eggedalsvegen og inn til Økteroset.
I vinter ble ytterligere forslag til vegnavn sendt ut på høring, og nå med høringsfrist 1. juni.
I disse forslagene er «Steinsetvegen» i Wetterhusgrend endret til «Grytebekkvegen», og «vår» Steinsetvegen er foreslått til Steinsetvegen, slik som mange ønsket.
Veinavnet i vårt hytteområde er foreslått til «STEINSETLIE», og da blir hverken «Brattbakken» eller «Trollstien» offisielle navn.
Har du kommentarer til dette må du være rask, fristen er 1. juni til å komme med forslag til endringer.