Meny Lukk

LØYPETRASE LISETBEKKEN – BJORSTULRESET

Løype Lisetbekken_BjorstulresetTraseen mellom Bjorstulreset mot Lisetbekken/løypa Skjønnegrammin-Elvestrand er ikke med på «offisielt» løyepkart, men traseen er ikke noe dårligere av denne grunn.
Traseen er kjørt med scooter, av bl.a. Robert Liverud, og helgen 8. feb gikk jeg selv denne traseen, og til min positive opplevelse møtte jeg scooter med sporsetter nettopp her. Robert fortalte at dette jo er den vanlige traseen de kjører med scooter når til skal inn på setra på Skjønnegrammin.
Traseen gir en veldig fin rundløype, og en kan velge om en går fra Repeset og til garasjen ved Borgegrammin, eller gå videre om krysset sør Lauvhaugen, eller om Briskerud og nord for Lauvhaugen. Flere muligheter i forholdsvis flate trase.
Traseen er tegnet inn på løypekartet med grønne streker. Løypa krysser greit Borgeåi syd for store Bjorsoren.

Ajourført løypekart finner du her…

Traseen Bjorstulreset – LisetbekkenSkjønnegrammin-Elvstrand finner du her …