Meny Lukk

Løypekjøring vinter 2015 – skriv fra Borgegrend Løypelag sendt ut

Det er i disse dager sendt ut skriv til ca 250 adressater om løypekjøringen i vinter. I skrivet redegjøres for de prioriteringer som legges til grunn for løypekjøringen. Løypekart følger også med. Nytt av året er at det på løypekartet er avmerket hvordan en betegner løypene: 1) skogsløyper – 2) fjellløyper og 3) høyfjellsløyper. På løypekartet fremgår også hvilken  trase som Eggedal Turlag kjører opp, dette er traseen fra Flatvollen via Nordre Økteren og Fagerfet og over til Haglebu. Her kjøres med stor løypemaskin, men Turlaget kjører normalt her først i forbindelse med vinterferie. Turlaget kjører også rundt ved Slokovatn.

Den prioriteringa Løypelaget har på oppkjøring er denne:
a) løyper i skogsterreng, og spesielt «rundløyper» lørdag formiddag innen kl. 10.00-11.00, evt fredag ved gode værutsikter.
b) fjelløyper innen kl. 12.00 på lørdager, evt fredager ved gode værutsikter.
c) høyfjellsløyper (fra Økteren til Reinsjøen, og fra Lauvhaugen mot Hallingnatten) kommer etter oppkjøring av fjelløyper, og vil være avhengig av tilfredsstillende værforhold.
d) i vinter- og påskeferie hyppigere løypepreparering.

Sammen med skrivet om løypekjøring følger et innbetalingskort med anmodning om et bidrag på kr 500,- til finansiering av løypekjøringen i vinter.

Løypeskrivet finner du her..

Løypekarter vinteren 2015 finner du her..

Vi få håpe på litt mer stabile forhold videre i vinter, og at sporene løypekjørerne lager ikke blåser igjen før en kommer seg ut på ski. God tur.