Meny Lukk

Øystein Sørbø fortsetter som leder – Jan Rognerud ny leder av veikomiteen

Øystein Sørbø ble gjenvalgt som leder for to nye år av Hytteforeningen, Jan Rognerud ble valgt som ny leder av veikomiteen, og Jan Aksel Svea gjenvalgt som leder av løypekomiteen. Dette er fasiten etter generalforsamlingen som ble avholdt på Rødberg Hotell 4. oktober. Øvrige styremedlemmer var ikke på valg.
Gunnar Kirkevollen frasa seg gjenvalg som leder av veikomiteen, men fortsetter som medlem sammen med Torgrim Redalen.

Generalforsamlingen ble innledet med orientering fra næringskonsulent Terje Halland i Nore og Uvdal kommune. Han gjennomgikk kommunens planer og arbeid med stier og løyper. Både presentasjoner fra hans innledning samt presentasjoner som Øystein gjennomgikk, finner dere som vedlegg.

For øvrig var det bar 14 medlemmer til stede på generalforsamlingen. Dette er lite – for lite. Datoen for avholdelse av generalforsamling ble endret for få år tilbake, og bestemt at den skulle legges til «mellomlørdagen» i de to høstferieukene. Flere har sikkert gode grunner for ikke å være til stede på generalforsmalingen, kommer det av tidspunktet eller hva er grunnen til at så få møtte i år? De som blir valgt til å gjøre en jobb i foreningen og for medlemmenes interesser vil finne det motiverende at flest mulig viser sin interesse ved å delta på de årlige generalforsamlingene.

Her finner du innledning til Terje Halland samt presentasjonene fra Øystein Sørbø.