Meny Lukk

Årets generalforsamling 2013

Det møtte noenogtyve medlemmer på årets generalforsamling som ble avholdt på Rødberg Hotell 5. oktober. Lene Burud ble valgt som ny kasserer da Tom Opsahl ikke ønsket gjenvalg. Torgrim Redalen ble gjenvalgt som sekretær, og Hans R. Bakken som varamedlem til styret. Leder Øystein Sørbø, leder av løypekomiteen Jan Aksel Svea, og leder av veikomiteen Gunnar Kirkevollen var ikke på valg.
Den største diskusjonen på generalforsamlingen var vedlikehold av veier, og konkrete forslag vedr vedlikehold av Trollstien. Trollstien defineres i denne sammenheng som hele veinettet ovenfor bommen i bunn av «Trollsti(g)en». Det var veikomiteen/styrets alternativ 2 som ble vedtatt. Dette vedtaket lyder «Vedlikeholdet gjelder frem til alle veikryss hvor det er to eller flere hytter. Er man alene på en veistrekning må denne vedlikeholdes av den som benytter denne. Årlig betaling er kr 1.000». I avstemmingen deltok kun hytteeiere med tilknytning til Trollstien.
Generalforsamling2013_IMGL3875