Meny Lukk

Fra Vel til Hytteforening

«Steinset Økteren Hytteforening» er det nye navnet på foreningen. Dette ble vedtatt på generalforsamlingen den 29.9.2012. Etternavnet ble således endret fra Vel til Hytteforening. Begrunnelsen for endringen er at «Hytteforening» på en bedre måte gjenspeiler virkeligheten for hva vi egentlig er, og således er mer beskrivende/dekkende for vår virksomhet.

Generalforsamlingen i år var flyttet frem med vel en måned, etter ønske og vedtak på fjorårets generalforsamling. Skulle legges fortrinnsvis i midthelgen i høstferien. 17 medlemmer var til stede, greit nok, men kunne gjerne vært flere. I år var det snøbart i forbindelse med generalforsamlingen.

Øystein Sørbø ble gjenvalgt som leder for 2 år. Det samme ble Jan-Aksel Svea og Gunnar Kirkevollen, som ledere i henholdsvis løypekomiteen og veikomiteen. De øvrige var ikke på valg.

Av innkomne forslag ble vedtatt å sende en henstilling til kommunen om mulig plassering av flere containere nede ved brua i Borgegrend, og da kun foravfall til gjenvinning (se for øvrig egen artikkel om søppelcontainere).

Diskusjon ble det om var som skulle defineres som «fellesvei» i Trollstien. Veikomiteen hadde utarbeidet et forslag om at «Trollstien fra krysset ved bommen og direkte opp til T-krysset ved parkeringen til Steen/Førendal er fellesvei. Alle andre veier må vedlikeholdes av de som har hytte tilsluttet disse».
Dette skulle da gjelde grusing/sommervedlikehold/møteplasser etc.
Det var kanskje naturlig nok ulike oppfatninger om dette. Konklusjon ble at veikomiteen og styret må jobbe videre med saken, og det innebærer et ajourført/revidert forslag til neste generalforsamling.