Meny Lukk

Generalforsamling lørdag 29. sept 2012

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Vel

Lørdag 29. september 2012 Kl. 13.00
Sted: Rødberg Hotell

Dagsorden:
1. Registrering av fremmøtte
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Styrets årsberetning
4. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
5. Revidert regnskap
6. Innkomne forslag og saker
7. Planer og prioriteringer for neste år
8. Budsjett
9. Valg
10. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Ordinær generalforsamling avsluttes.

Styrets årsberetning for 2012 samt innkomne forslag og saker finner du her…

Møte fortsetter med generalforsamling i
Steinset Økteren Andelslag:

Dagsorden:
1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Styrets årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Innkomne forslag og saker
6. Budsjett
7. Valg
8. Valg av to personer til å underskrive protokollen

Ordinær generalforsamling avsluttes.

Rødberg, 22.09.2012