Meny Lukk

Terskelbygging ved Dansarfløtin

De som benytter Eggedalsveien forbi Dalsbrua og Dansarfløtin har
sikkert registert at det i månedsskiftet mai/juni foregikk
gravearbeid i elveleiet her. Det er bygget flere terskler i det
gamle og nesten tørre elveleiet. Veldig flott har det blitt med
de nye vannspeilene som sees fra veien.
Nils Runar Sporan i Numedals-Laugens Brugseierforening
forteller at en i konsesjonsvilkårene er en pålagt visse miljøtiltak.
I 2003 ble det utarbeidet en «terskelplan».  Han forteller videre
at «for å opprettholde tilnærmet normalt vannspeil, selv i
perioder med lite vann, er det vanlig å bygge såkalte terskler.
Disse tersklene er som oftest små damkonstruksjoner bygget
av naturlige materialer. I tillegg til det rent estetiske og
landskapsmessige, har terskler stor betydning for fisken i
vassdraget. Terskelplan omfatter strekningene
Rødbergdammen Norefjorden og i  Borgåi/Økta,
Smådøla samt Halne hvor ulike tiltak er vurdert og utført».
Jobben med terskel bygging og vei heising ved Dansarfløtin
og Dalsbrua er gjort av Odd Bergan AS og Ronny Andersen
Graving og Transport AS.
Arbeidene har kostet rundt et par hundre tusen kroner.

Arbeidene kan du også se her på You Tube…
Video 2
Video 3
Video 4